A HÁRFA Alapítvány bemutatása

 

A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (röviden HÁRFA) 2008. július 10-én jött létre.
A HÁRFA célja a kiegyensúlyozott területi fejlődéshez szükséges, a térségi fejlesztésben érdekelt társadalmi, gazdasági és közintézmények közötti hálózati kapcsolatok erősítésének támogatása.

Hárfa Alapítvány


 

Az Alapítvány céljait és feladatait az alábbi tevékenységeken keresztül valósítja meg:

 • a területi fejlődéshez kapcsolódó tudásbázis fejlesztése, szakmai publikációk, kiadványok, referencia könyvtár létrehozása és speciális képzési programok által,
 • a hálózatosodás erősítése a fenti célcsoportoknak szóló rendezvények, fórumok szervezésével,
 • a határmenti közös térségi fejlesztések elősegítése projektek előkészítése és megvalósításának szakmai támogatása által;
 • az elmaradt régiók társadalmi, gazdasági fejlődésének elősegítésével, a humán erőforrás képzettségi szintjének növelése által;
 • foglalkozást javító programok generálásával, képzések szervezésével, a munkanélküliség csökkentése és az elhelyezkedés esélyek növelésével; -a vállalkozások munkaerő-megtartó szerepének erősítésével;
 • vállalkozások vállalkozói készségének fejlesztése és speciális vállalkozás fejlesztési programok lebonyolítása által;
 • az innovációs kultúra terjesztésével, a vállalkozások, civil – és közszféra területén, képzések szervezésével, kutatási igények felmérésével, EU-s innovációs minták, módszerek elterjesztésével, együttműködések generálásával, nemzetközi innovációs programokban, valamint kutatási projektekben való részvétellel;
 • az életminőség javítása érdekében gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és szociális programokat, képzések szervezésével.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

 • tudományos tevékenység,
 • kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • euroatlanti integráció elősegítése.