Partnerek

Citizens’ Association “LEADER+” – Banatski Karlovac, Nemanjina 58/1, 26320 Banatski Karlovac, Szerbia

A LEADER Plus egy nyitott hálózat a – szociális innovációk, vállalkozások és önkéntes szakértői csoportok részvételével – Szerbia és az EU vidéki területeiről. Célja a vidéki közösségek számára a nemzeti, regionális és uniós szintű politikák és gyakorlatok alkalmazása, fejlesztések generálása. A LEADER Plus együttműködik több, mint 20 helyi akciócsoporttal, amelyek a 60 a szerbiai vidéki önkormányzat és 200 vidéki közösségből kerülnek ki.
A 2008-ban alapított LEADER Plus pénzügyi és szakmai támogatást, szolgáltatásokat nyújt a vidéki közösségek és a szociális ágazatok részére, az egymás közötti hálózatok kiépítését segíti, valamint a vidéki területek fejlesztése érdekében szakmai platformot biztosít.
A szervezet a Közgyűlésből, az Igazgatótanács és a Szövetség elnökéből áll. 3 fő teljes munkaidőben dolgozik, továbbá részmunkaidős szakemberek állnak alkalmazásban a szervezetnél a projektek végrehajtása érdekében.
A Banatski Karlovacban található irodák és a belgrádi irodák mellett a LEADER kapcsolattartó pontokat tart fenn Szerbia valamennyi régiójában. Az önkéntesek segítséget nyújtanak az irodáknak vagy helyi akciócsoportjaiknak, többek között a terület-specifikus programozási támogatás, a kutatás, a projekt-együttműködés, a web-tervezés és a tanácsadás területén.

 

Civic Association for Sustainable Development of Regions in Slovakia, Magurská 6, 040 0 Košice, Szlovákia.

Az egyesület munkája során a szlovákiai régiók társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődésére összpontosít. Az egyesület célja az emberek aktív és közösségi és társadalmi fejlődésben való részvételének előmozdítása. A célok elérése érdekében együttműködik a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel és hálózatokkal, tagja a szlovák szegénység elleni hálózatnak, a Támogatott Foglalkoztatási Szövetségnek, amely részt vesz a szakmapolitikai anyagok és lobbi tevékenységek előkészítésében, a szegénység elleni európai hálózat – Eurocarers and Confederation of Family Organisations – tagjaként. A szervezet a Munkaügyi és Szociális Minisztérium által nyújtott támogatás keretében támogatott foglalkoztatást koordinál Szlovákiában. Legfontosabb célja a hátrányos szociális helyzetben lévők foglalkoztatásának elősegítése. Az egyesület tevékenysége révén nyílt szervezési módszereket alkalmaz, figyelemben tartva a társadalmi felelősség elvét. A szervezet részt vett a Kassai és Prešov régióban lévő önkormányzatok stratégiai terveinek kidolgozásában is.

 

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România (Acronym: APPAR), 410072 Oradea, Piata Unirii nr 4-2, Románia

A Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) fő célkitűzése, hogy a gazdasági verseny szabadságának tiszteletben tartásával előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését Romániában. Közel tízéves tevékenysége alatt a Romániai Vállalkozásokért Egyesület számos vállalkozásfejlesztési projektet valósított meg, többrégiós vállalkozásfejlesztési modell gyakorlatba ültetésétől kezdve határmenti inkubátorház létrehozásáig és működtetéséig. Képzésein több száz személy tanult meg új szakmát és szerzett vállalkozói ismereteket. Vállalkozásfejlesztési szolgáltatásai is egyre szélesebb célcsoport számára válnak elérhetővé ingyen, az Európai Unió támogatásának köszönhetően. A ROVE olyan ingyenes tanácsadási csomagokat biztosít kezdő vagy már meglévő vállalkozóknak, melyek segítségével azok vállalkozói kompetenciái fejlődnek. A szervezet 13 nyertes uniós projektet bonyolított le az előző költségvetési ciklusban, melyekben kompetencia fejlesztés, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének, képzésének biztosítása, szociális start up vállalkozások létrehozása voltak a főbb prioritások. Mintegy öt éve, havi rendszerességgel szólítja meg a vállalkozó szellemű közösség tagjait, bemutató előadások, műhelyek keretében. A szervezet 2016-ban több startup támogató pályázatot nyújtott be Romániában a humán erőforrás operatív program keretében, mely témában a kreatív ipar és IT területen dolgozó startuppereket is meg kívánja szólítani. A ROVE egy közösségi Co-Working irodát működtet, melynek célja, – amellett, hogy irodai logisztikát biztosítson a szabadúszóknak, otthonról dolgozóknak, átutazó laptoposoknak -, hogy támogassa és generálja a vállalkozások megalakulását, fejlődését. Ingyenes tanácsadásokat biztosít a pályázatírásban, újrahasznosítható energiában, üzleti terv készítésben és marketing területén.
Az elmúlt időszak számokban: 2 millió euró leköltése, amelynek 72%-át képzési, 20%-át hálózatépítési és 8%-át szociális projektek megvalósítására fordítottak.

 

International Association of Regional Development institutions “IARDI”, 88018, Uzhhorod, Zakarpattya region, Shvabskaya street, 71 a, Ukrajna

Az “IARDI” független, nemzetközi, nonprofit szervezet, amely együttműködik a helyi és regionális önkormányzatokkal, regionális fejlesztési intézményekkel, regionális és nemzeti szövetségekkel, kutatóintézetekkel, vállalkozásokkal, szomszédos országokkal (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Románia).
Az “IARDI” Nemzetközi Szövetség célkitűzései:
Kapacitásfejlesztési tevékenységek megvalósítása, együttműködések kialakítása a szomszédos országokkal (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Románia), a regionális fejlesztési programok és projektek hatékony megvalósítása érdekében;
Partnerség, interregionális kapcsolatok és a határokon átnyúló együttműködések előmozdítása;
Tagjai érdekeinek képviselete az EU szervezeteiben, nemzeti és regionális, nemzeti szervezetekben.
Az “IARDI” Nemzetközi Szövetség fő célkitűzései megfelelnek az európai politikai dokumentumok céljainak és célkitűzéseinek:
A fenntartható fejlődés támogatása,
A szomszédos országok és az EU tagállamok politikáinak és normáinak konvergenciája,
Az eurointegrációs folyamat előmozdítása, egységes gazdasági környezet kialakítása a határ menti területeken, beleértve a keleti partnerséget is, a szervezetekkel, egyesületekkel, kormányzatokkal,
A különböző ukrajnai régiók és az EU tagországok és tagjelölt országok közötti közvetlen kapcsolatok megteremtése és megerősítése,
Az EU és más nemzetközi támogatók struktúráinak irányítása,
Az Európai Unió és más nemzetközi támogatók nemzetközi technikai segítségnyújtási programjainak és eljárásainak összehangolása.