A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (HÁRFA) által lebonyolított, EFOP-5.2.2-17-2017-00057 – Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében megvalósult kérdőíves kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a válaszadó szervezetek a fiatal korosztályon belül leginkább a 15-24 év közötti fiatalokkal foglalkoznak. Ez a kohorsz a Z generációhoz (1995 és 2009 között születettek) tartozik, ők az ún. „digitális bennszülöttek”, akik már beleszülettek a digitális technológia, a Web 2.0 világába. Több különböző kutatás eredményei is azt bizonyítják, hogy ez a generáció már rengeteg időt tölt az interneten, a közösségi oldalakon, így tehát megszólításuk is leginkább ezeken keresztül lehet sikeres.

Az összehasonlító kutatás eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy a fiatalokkal foglalkozó szervezetek célcsoport megszólításában használt módszerei mind Magyarországon, mind Romániában alkalmazkodnak ezekhez a jellemzőkhöz. A megkérdezett szervezetek többsége a fiatalok megszólításának leghatékonyabb módszereként a szervezet Facebook oldalán megjelenő felhívást és az internetes fizetett hirdetést tartják, de az e-mail és a szervezet honlapján szereplő felhívás is az első öt említett lehetőség között szerepel. Tanulságos ugyanakkor, hogy a szervezetek a Twitter bejegyzéseket viszont alig ismerik, alig használják: Romániában a megkérdezettek több mint a felének, Magyarországon az egyharmadának nincs tapasztalata a Twitterrel kapcsolatban. Ebből következően számos olyan lehetőség kínálkozhat még a közösségi média területén, melynek alkalmazása jelentősen javíthatna a szervezetek elérési mutatóin.