A 2019-es ifjúsági felmérés kitöltőinek többsége (35,3%) a 20-24 év közötti korosztályba tartozott, a második legtöbb kitöltő a 25-29 éves korosztályba (26,5%), a harmadik a 15-19 év közötti korosztályba (24,5%) tartozott. Az összesen 46 országból választ adó fiatalok többségének (57,1%) a kitöltéskor nem volt olyan közeli családtagja, akinek lett volna tanulási mobilitás terén tapasztalata, vagyis ennekellenkezőjét a kitöltők kisebb aránya (42,9%) mondhatta el magáról. Mindemellett a gazdasági háttér feltérképezésekor arra is fény derült, hogy a kitöltők kevesebb, mint egyharmada (28,9%) lenne képes önmaga vagy a családja támogatása révén finanszírozni tanulási célú mobilitását. A kitöltőknagy része (42,4%) csak abban az esetben tudna ilyen programokon részt venni, ha annak teljes költségét ösztöndíjakból tudják fedezni.

Pedig a tanulási mobilitás fiatalokra gyakorolt kedvező hatása megkérdőjelezhetetlen. A felmérés során a mobilitási tapasztalatokkal rendelkező kitöltők 94,7%-a nyilatkozott úgy, hogy jó vagy nagyszerű lehetőség volt számára a mobilitáson való részvételi lehetőség. Nem véletlen tehát, hogy a mobilitási tapasztalatokkal még nem rendelkező kitöltők 93,4%-a nyitottságot, érdeklődést mutat ilyen lehetőségek iránt. A felmérés ugyanakkor rávilágított, a tanulási mobilitással kapcsolatos információk hozzáférhetősége nem elégséges. A kitöltők 69,8%-a arról nyilatkozott, a számára szükséges és elégséges információt csak több honlap felkeresésével tudta megszerezni, 56,5%-a pedig úgy érzi, hogy valamilyen problémába ütközött az információk felkutatása során. Tízből kilencen emiatt arról nyilatkoztak, hogy személyes segítséget látnak szükségesnek a megfelelő külföldi lehetőség megtalálásához. A teljes felmérés az alábbi linken érhető el:

https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2019/10/ED-SURVEY-2019.pdf