Az Eurodesk kétévente széleskörű online felmérést végez annak érdekében, hogy feltárja a fiatalabb generációk életkörülményeit, szakmai és társadalmi igényeit, valamint tanulási mobilitással kapcsolatos tapasztalatait. A legutolsó, idei felmérésük 22 nyelven volt elérhető, 11 országban külön kampány is megvalósult a kitöltési hajlandóság növelése érdekében. A kérdésekre választ adó összesen 3.495 fő 46 különböző országból került ki. A felmérés célcsoportja a 15-30 év közötti korosztály volt, köztük vegyesen célzott olyan fiatalokat, akik nem rendelkeznek nemzetközi tapasztalatokkal és olyanokat, akik már igen. A kutatás során igyekeztek felmérni a különböző szociális, gazdasági, pénzügyi és földrajzi hátterű személyek és közvetlen környezetük, családjuk tanulási mobilitási hajlandóságát, lehetőségeit és tapasztalatait is. Így a kérdőív részeként felelni kellett arra, volt-e már a családban valakinek a mobilitással tapasztalata, hogy a kitöltő és családja kis- vagy nagyvárosból származik-ee, valamint milyen anyagi és egyéb támogatásokra számíthatnak mobilitási céljaik megvalósításához. A kérdőíves felmérésről további információk az alábbi oldalon érhetők el: https://eurodesk.eu/projects/survey/