Az ifjúságsegítő a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálásával és a helyi közösségeken belüli érdekvédelmével foglalkozik. Ennek keretében a különböző a társadalmi problémához – drogfogyasztás, alkoholizmus, munkanélküliség stb. – kapcsolódó felvilágosító és prevenciós programokat szervezhet, de információk nyújtásával, tanácsadással és más eszközökkel is lehetőséget teremthet a fiatalok számára. Mindenekelőtt azonban az egyik legfontosabb feladata a megelőzés, így leggyakrabban hátrányos helyzetű csoportok – etnikai kisebbségek, például cigány származású, vallási alapon megkülönböztetett, vagy bevándorló csoportok, társadalmi szempontból veszélyeztetett stb. – fiataljaival foglalkozik.

Az ifjúságsegítő munkája során tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezek ismeretével törekszik a problémáik megoldására. A megszerzett, feltárt információkat a szakmai titoktartás szabályai szerint köteles kezelni. Ifjúságsegítő szakemberrel jellemzően családsegítőkben, karitatív szervezeteknél, művelődési házakban, tanácsadó intézeteknél, valamint oktatási intézményekben lehet kapcsolatba lépni.