„Élményeket nyújtunk, közösséget formálunk, és ezek által kötődést alakítunk”

 

Mi kell ahhoz, hogy a fiatalok helyben maradjanak? Mivel tudják a velük foglalkozó szervezetek ösztönözni a fiatalokat arra, hogy azon a vidéken maradjanak, ahol megszülettek? Milyen tevékenységeket valósítanak meg a szervezetek annak érdekében, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el? Ezek napjainkban mind Magyarországon, mind Romániában fontos kérdéseknek tekinthetők.

A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (HÁRFA) által lebonyolított, EFOP-5.2.2-17-2017-00057 – Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében megvalósult kérdőíves kutatás eredményei alapján elmondható, hogy Magyarországon és Romániában eltérő gyakorlatok jellemzőek a megtartás tekintetében. Ezúttal a hazai gyakorlat kerül bemutatásra.

Hazánkban a szervezetek a fiatalok helyben tartásának elősegítése érdekében leginkább szabadidős tevekénységeket szerveznek, elsősorban táborok, sportprogramok, előadások, filmklubok stb. formájában. Az elsődleges cél, hogy a fiatalok számára minél több, és minél színesebb programot tudjanak nyújtani. Ehhez kapcsolódnak sok esetben a vonatkozó programok helyszínéül szolgáló különböző infrastrukturális fejlesztések, a közösségi terek kialakítása. Ezek ugyanakkor nemcsak a programok helyszínéül szolgálnak, hanem ezeken kívül is fontos találkozási lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, ezekben a terekben kapcsolatok, barátságok, kötelékek és megtartó közösség épülhet ki.

Ezek mellett ritkábban, de megjelennek azok az identitásépítő és formáló programok is, amelyek a fiatalokkal a lokális környezetüket, a helyi hagyományaikat ismertetik meg (pl. hagyományőrzés, lokális népzene- és néptánchagyomány oktatása, „ismerd meg a városod” túrák).

A helyben maradás ösztönzése érdekében a szervezetek támogatják továbbá a feltárt igényekre gyorsan és adekvátan reagáló képzések, műhelyek helyben történő megszervezését is, segítik a fiatalok pályaorientációját, valamint a helyi munkáltatók és helyi fiatalok direkt összekötésével a helyben való munkatalálást is.

 

.