A Regionális Fejlesztésért Alapítvány EFOP-5.2.2-17-2017-00057 – Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projektjének keretében a 2018-2019-es évben megvalósult egy nemzetközi kutatás, amelynek célja elsődlegesen az ifjúsági szolgáltatásokhoz – azon belül is mindenekelőtt a fiatalok helyben tartásához – kapcsolódó szakértők és szervezetek összegyűjtése, az általuk működtetett jó gyakorlatok azonosítása és elemzése. A kutatás részeként Magyarországon és Romániában online kérdőíves kutatásra került sor ifjúsági szakemberek körében. A primer adatfelvétel céljai az alábbiak voltak:

  • Elégedettségmérés a jelenlegi szakmai és infrastrukturális körülményekkel kapcsolatban
  • Igény- és szükségletfelmérés a munkájukhoz szükséges szakmai és egyéb támogatásokról
  • Jó gyakorlatok azonosítása

 

A következő időszakban sor kerül a két országban kapott válaszok – Magyarországon 107 válaszadó, Romániában 100 válaszadó – összehasonlító elemzésének bemutatásra.