A közösségszervező egy adott közösség vagy szervezet működésének ügyvitelével és szervezésével kapcsolatos feladatokat látja el. Ennek keretében kapcsolatépítési és közösségépítői tevékenységet végez, helyi kapcsolatrendszert épít, partnerségi együttműködéseket szervez, ezáltal is támogatva a helyi és közösségi részvételt, aktivitást. A rendezvényekhez és hálózatosodáshoz kapcsolódó marketing és a PR tevékenységek lebonyolításában is közreműködik.

Mindemellett egy közösségszervező részt vesz az adott szervezet vagy közösség gazdálkodásának, működésének szervezésében, felügyeletében, a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében. Munkájához kapcsolódóan koordinálja a szervezet munkatársainak és önkénteseinek munkáját. A finanszírozás biztosítása érdekében hazai és nemzetközi projekteket, pályázatokat készít elő és hajt végre. Emellett egyéb forrásszerzési módszereket – szponzorok, mecénások felkeresése – is alkalmaz. Nem utolsósorban, az élethosszig tartó tanulás jegyében képzéseket, tréningeket szervez vagy azokon vesz részt, ezzel is bővítve az egyéni, szervezeti és közösségi tudás szintjét.