A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (HÁRFA) által lebonyolított, EFOP-5.2.2-17-2017-00057 – Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében megvalósult kérdőíves kutatás eredményei alapján elmondható, hogy Románia és Magyarország vonatkozásában eltérés tapasztalható az ifjúsági szakemberek releváns tapasztalatának mértékét és életkorát illetően.

Az átlagok szintjén vizsgálódva ugyan nem mutatható ki lényeges különbség – Magyarországon átlagosan 13 év, Romániában pedig 11 év a megkérdezett szakemberek átlagos tapasztalata. Ugyanakkor az eloszlásokat szemügyre véve látható, hogy Romániában 10 százalékponttal többen vannak Magyarországhoz képest a fiatalokat tekintve csak junior tapasztalattal bíró szakértők, miközben az igazán szeniornak tekinthető, legalább 20 éve pályán lévők ugyanennyivel kevesebben képviseltetik magukat.