A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (HÁRFA) által lebonyolított, EFOP-5.2.2-17-2017-00057 – Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében megvalósult kérdőíves kutatás eredményei alapján elmondható, hogy Románia és Magyarország vonatkozásában eltérés tapasztalható az ifjúsági szakemberek releváns tapasztalatának mértékét és életkorát illetően.

Az átlagok szintjén vizsgálódva ugyan nem mutatható ki lényeges különbség – Magyarországon átlagosan 13 év, Romániában pedig 11 év a megkérdezett szakemberek átlagos tapasztalata. Ugyanakkor az eloszlásokat szemügyre véve látható, hogy Romániában 10 százalékponttal többen vannak Magyarországhoz képest a fiatalokat tekintve csak junior tapasztalattal bíró szakértők, miközben az igazán szeniornak tekinthető, legalább 20 éve pályán lévők ugyanennyivel kevesebben képviseltetik magukat.

Természetesen a szakmai tapasztalat mértéke szorosan összefügg a kitöltő életkorával is, így ennek a tényezőnek a vizsgálatától sem szabad eltekinteni. Magyarországon az ifjúsági szakértők átlagos életkora 45 év, Romániában ettől számottevően kevesebb, mindössze 36 év volt 2019-ben. Hazánkban a kutatás eredményei alapján csak minden ötödik ifjúsági szakértő tagja maga is a célcsoportnak – azaz 35 év alatti – miközben Romániában minden második szakértőre igaz ez. Ebből következően a hazai ifjúsági szakma szenioritásában kitűnik ugyan, de az életkor vizsgálatával együtt elemezve a kérdést kitűnik, hogy ez magában hordozza annak veszélyét is, hogy a szakértőgárda elöregedőben van. Mindez nemcsak utánpótlási problémákat vethet fel a jövőben, hanem annak kockázatát is hordozza, hogy a célcsoport és az őket támogatók tapasztalatai, életstílusa, gondolkodása egyre távolabb kerül egymástól, és csak kevesen vannak azok, akik életkorukból adódóan is képesek a szakmába behozni a felnövő generációk nézőpontjait.