Ahhoz, hogy valaki ifjúságügyi szakterületen helyezkedjen el, minimális elvárás a középfokú végzettség és a szakirányú ismeretek megléte. Az Országos Képzési Jegyzék 2001-től tartalmazta az érettségivel megkezdhető, úgynevezett ifjúságsegítő képzést, ahol kétéves képzési időszak alatt lehetett ismereteket szerezni a szociális segítés és az ifjúságsegítés információs, tájékoztató és tanácsadói feladatairól, az adminisztrációs és dokumentációs feladatokról, az egyéni fejlesztésről és segítő támogatásról, az ifjúsági szolgáltatásokról és kapcsolatokról, valamint a társadalmi kohézió erősítéséről és a közösségfejlesztésről.

Az ifjúságsegítő képzés azonban 2013 szeptembere óta nem indítható, így jelenleg a szakterülethez legközelebb álló szakképzési program az érettségi végzettséghez kötött, elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben elvégezhető közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés. A kétéves képzés a közművelődés területén elhelyezkedni szándékozók részére ajánlott, akiket érdekel a közösségi művelődés szervezése vagy a helyi közösség igényeit szolgáló szabadidős és kulturális rendezvények szervezése. A képzést elvégzők képessé válnak a közösségi művelődési folyamatok koordinálására, rendezvények – kiállítások, táborok, vásárok stb. – szervezésére, művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok segítésére, a közművelődési tevékenység feltételeinek biztosítására és a település vagy közösség művelődési és közösségi fejlődésének elősegítésére.