A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (HÁRFA) által lebonyolított, EFOP-5.2.2-17-2017-00057 – Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében 2019-ben megvalósult összehasonlító kérdőíves kutatás eredményei alapján elmondható, hogy Romániában és Magyarországon a fiatalok hasonló problémákkal néznek szembe, legalábbis a velük foglalkozó szakértők megítélése szerint. A válaszadók szerint mindkét országban az eladó és kiadó ingatlanok magas ára és a pályakezdési nehézségek érintik leginkább a fiatalokat. A dobogós helyen álló problémák közé hazánkban a végzettségnek megfelelő munkahelyek hiánya, Romániában pedig a befogadó-megtartó közösség hiánya került még fel.

 

A fiatalok szempontjából a legkevésbé fontosnak tekinthető kérdéskörök országonként ugyancsak hasonlóan alakulnak. Mindkét adatfelvétel esetében a korlátozott vásárlási lehetőségek került a problémalista legutolsó helyére, e mellett a sportolási lehetőségek hiánya sem mutatkozott egyik esetben sem relevánsnak. A románoknál ezen túl a lakónépesség kedvezőtlen összetétele jelenik meg ritkán kiemelt problémaként, hazánkban pedig a közszolgáltatások nem megfelelő minőségét és elérhetőségét tekintik kevéssé jelentős gondnak a megkérdezettek.

A két ország szakértőinek véleménye között ugyanakkor eltérések is adódnak: Magyarországon az ingatlanárak és a végzettségnek megfelelő munka 8-10 százalékponttal gyakrabban kerül kiemelt problémaként megnevezésre, miközben Romániában a képzési lehetőségek szűkössége és a befogadó-megtartó környezet hiánya mutatkozik 6-8 százalékponttal égetőbbnek.