Az előző bejegyzésben bemutatott ifjúsági irodák szerteágazó szolgáltatásokkal tudják a fiatalokat segíteni a közösségépítés, szocializáció, iskolán kívüli elfoglaltságok és munkakeresés terén, az intézmények működési logikája azonban hasonló logikát követ. Az irodák alapvető célja az útkereső fiatalok orientációjának elősegítése, melynek egyik formája képességeik feltérképezése és/akár fejlesztése. Ezen törekvést a legtöbb esetben pályaorientációs beszélgetések, napok és workshopok szervezésén keresztül igyekeznek előmozdítani. Az iroda munkatársai a célcsoporttal jellemzően személyes találkozók útján vagy online platformok segítségével kommunikálnak.

Mindemellett az irodák kapcsolatrendszere is kulcsfontosságú szerepet játszik a hatékony működésben. Az érdeklődő fiatalok az irodákon keresztül jelentkezhetnek a különböző partnerintézmények és vállalatok gyakorlati- és álláshelyeire, vagy meghirdetett tanulmányutakra, ösztöndíjakra. A pályázatok beadásához az ifjúsági irodák szakemberei nyújthatnak támogatást, mind a szakmai tartalom összeállítása, mind a formai kritériumok teljesítése tekintetében.  Emellett olyan egyéb pályázatokhoz is iránymutatást és segítséget tudnak nyújtani, melyeket nem a partnerek hirdetnek meg, de információval rendelkeznek róla és rálátással bírnak a pályázati folyamatra.

Vagyis minél nagyobb kapcsolati tőkével rendelkezik egy ilyen intézmény, annál nagyobb az esélye, hogy a leginkább megfelelő lehetőségeket tudják a fiatalok számára ajánlani.