Az Erasmus+ program Virtual Exchange kezdeményezése fiataloknak, oktatóknak és ifjúsági szakembereknek kínál lehetőséget arra, hogy tartózkodási helytől függetlenül online képzésekhez és programokhoz csatlakozzanak. Mindez lehetővé teszi, hogy a program azokat a célcsoport tagokat is bevonja, akik fizikai mobilitása akadályoztatott vagy korlátozott. A projekt célja a célcsoport tagok határokon átívelő összekötése a készségek és képességek – például idegennyelv használat, csapatmunka stb. – fejlesztésének érdekében, ezzel elősegítve többek között a későbbi álláskeresésük sikerességét.  De a tudásátadás során fontos szempontnak számít a kritikai gondolkodás átadása és fejlesztése is, egybekötve például a felelős internethasználat oktatásával a virtuális tér veszélyeinek kiküszöbölése érdekében. Az uniós tagállamok és partnerországok körében elérhető programokról az Európai Ifjúsági Portálon lehet tájékozódni, az alábbi linken:

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/training-opportunities_en