A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (HÁRFA) által lebonyolított, EFOP-5.2.2-17-2017-00057 – Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében megvalósult kérdőíves kutatás eredményei alapján megvizsgálható, hogy mivel elégedettek és mivel elégedetlenek az ifjúsággal foglalkozó szakemberek a munkájukhoz kapcsolódóan. A kérdőív arra kérte a szakértőket, hogy különböző válaszlehetőségeket értékeljenek egy ötfokú skálán annak függvényében, hogy összességében  mennyire elégedettek az egyes tényezőkkel. Ennek eredményeit foglalja össze az alábbi grafikon:

 

Mindkét országban a munka szakmai, tartalmi részével; a munka eredményével, illetve a munka személyi körülményeivel elégedettek leginkább a szakértők, de még ezekben az esetben is csak 3,6-4,0 pont közötti skálaátlag jellemzi őket. A munkához kapcsolódó eszközellátottság és a munka infrastrukturális körülményeivel való elégedettség mindkét országban a közepes szintűnél némileg kedvezőbb elégedettséget tükröz (3,1-3,3 pont). Ellenben a munka anyagi megbecsülésével egyik országban sem elégedettek, ez mindkét esetben az utolsó helyen szerepel az elégedettségi rangsorban (2,5-2,6 pont).

A szakmai előmenetel lehetősége, és az elérhető továbbképzési lehetőségek esetében azt tapasztaljuk, hogy Romániában mindkettőt magasabbra értékelték, mint Magyarországon, ahol a munka anyagi megbecsülése mellett e kettővel a legelégedetlenebbek a szakértők.