A kutatást bemutató utolsó blogbejegyzésben néhány további, rövid érdekesség kerül kiemelésre a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (HÁRFA) által lebonyolított, EFOP-5.2.2-17-2017-00057 – Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében megvalósult kérdőíves kutatás eredményeiből.

A romániai szervezeteknek sokkal jobb és aktívabb kapcsolata van a hazai, hasonló célú szervezetekkel, mint a magyarországi társaiknak.

A munka szakmai megalapozottságát megfelelőnek tartják a két országban megkérdezett szakértők, azonban kimondott igény mutatkozik a szakmai továbbképzéseken, szakmai műhelyeken való részvételre.

Az infrastrukturális körülmények (munkához szükséges eszközök, terem, catering a rendezvényekhez, programokhoz) egyik országban sem biztosítottak maradéktalanul.

Romániában lényegesen nagyobb szükségét érzik a szakértők a pályázatírásban való segítségnyújtásnak, valamint a projektek menedzselésével kapcsolatos támogatásnak, mint Magyarországon, ami Románia későbbi Európai Unióhoz való csatlakozása miatt nem meglepő eltérés.

A kutatás eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy az ifjúsági szakértők helyzete, munkakörülményei, ifjúsággal kapcsolatos tapasztalatai viszonylag hasonlóak a két országban, és a legtöbb válasz esetében a szélsőségesen kedvező vagy kedvezőtlen tényezők nagymértékben átfednek. A hasonlóság nem meglepő, hiszen mindkét ország hasonló, sőt egyes időszakokra vonatkozóan átfedő történelemmel bír, és napjainkban is hasonló gazdasági körülmények jellemzik. Mindemellett az egyes témáknál mutatkozó markáns különbségek mindenképpen tovább gondolásra és mélyebb vizsgálatra is érdemesek a jövőben.