A 2019. novemberében megszervezésre kerülő workshopok alkalmával a résztvevő civil szervezetek képviselőivel a projekt keretében megvalósuló kutatás eredményeit – különös tekintettel a jó gyakorlatokra – ismertették meg a szakmai megvalósítók. A műhelymunkát a romániai együttműködő partner szakértője, Gál Katalin moderálta. A szakmai tartalom meghatározásakor célunk volt a korábbi workshopok tematikáját olyan elemekkel kiegészíteni, amelyek a szakemberek számára további, a gyakorlatban alkalmazható kompetenciákat fejleszt, s ezek a mindennapi munkájuk során a fiatalok körében is bevethetőek. A szakértők által választott módszer az OPERA technika bemutatása volt. Az OPERA egy innovatív, egyszerű csoportmunkamódszer, amely jelentősen javítja a megbeszélések, egyeztetések hatékonyságát. A módszert a finn Innotiimi fejlesztette ki, és ma már számos nagyvállalatnál alkalmazzák különböző problémák hatékony közös megoldása érdekében. A kiválasztás indoka, hogy a fiatalokkal, vagy akár saját szervezeten belüli ötletelések, tervezések alkalmával a szakemberek egy jól strukturálható, dokumentálható technikát tudnak alkalmazni. Mindez egy 2 órás elméleti és gyakorlati műhelymunka során elsajátítható.

 

A bemutatott magyarországi jógyakorlatok a következőek voltak:

 1. Komárom – jövőkép workshopok. A megvalósított program 7 jövőkép workshop szervezéséből állt, a különböző városrészek lakóival a helyi értékek beazonosítása céljából – interaktív rendezvények gyakorlott moderátorok irányításával; Rajz-, fotó és internetes játékverseny általános és középiskolás diákoknak, Online kérdőívezés a helyi értékekről, “Helyi érték” séták iskolás gyerekeknek. A program kézzel fogható eredményei közé tartozik, hogy sikeresnek bizonyult a lakosság mobilizálása, közös álláspont alakult ki a helyi értékekről, amelyek a városfejlesztési stratégiákba beépíthetőek. A résztvevő városlakók részéről az érzelmi kötődés erősödött a városhoz.

 

 1. Tatabánya – összehangolt akciók a fiatalok megtartása érdekében (Ösztöndíj program, gyakornoki program, lakhatási támogatások, koordinált marketing akciók az önkormányzat és vállalkozások körében)

 

 1. Kazincbarcika – Kolorcity. “Találjuk ki a várost” – alacsony költségvetésű megoldások a lakosság bevonásával – az épületek, közterek ”kiszínezése”, minőségének javítása; Kulturális és közösségépítő programok, Vállakozás támogatás – vállalkozói inkubátor, Az új image aktív kommunikálása. A program legfontosabb eredménye a fokozatosan megújuló, változó és fiatalos város image, amely a városlakók körében erősíti a kötődést és elköteleződést a városhoz.

 

Romániai jó gyakorlatok:

 1. Magyar Ifjúságér Értekezlet MIÉRT Akadémia programja, amely egy rendszeres szakmai és közösségi fórum romániai magyar fiatalok számára. A gyakorlat legerősebb potenciálja a szervezet alulról építkezésében rejlik, ami óriási mozgató- és lobbi erőt jelent Romániában.

A MIÉRT egy ernyőszervezet, amely szoros kapcsolatokat ápol a hasonló profilú országos és európai ifjúsági ernyőszervezetekkel.

 1. YUPPI Tábormozgalom Egyesület – YUPPI táborok. 2011-ben jött létre, hogy hatékony, kiegészítő terápiát nyújtson, a Romániában, a krónikus betegséggel élő gyermekek és kamaszok számára. A program egy jó gyakorlat adaptálása, legnagyobb erőssége az önkéntesség szervezésében azonosítható.

 

A magyarországi és romániai jó gyakorlatok mellett kitekintettünk egyéb európai, adaptálható példákra is, mint pl. a lengyelországi Poznan város lakhatási projektje fiatal szakemberek számára, az olaszországi Cesena-ban létesített start-up központ a Cesenalab, továbbá a francia Fablab Gonesse, amely a korai iskola elhagyók számára nyújt innovatív megoldásokat az iskolai vagy munkaerőpiaci reintegrációra.

OPERA meeting eredménye

A résztvevők az OPERA módszer segítségével 6 főbb területen azonosították Nyíregyháza ifjúságmegtartó képességének továbbfejlesztési lehetőségeit, amelyek:

 

 1. Kultúra: színesebb kulturális élet, hétvégi programok a fiatalok számára, ’Kulturális mozdulj Nyíregyháza’, közösségi helyek, szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas kávézók, klubok.
 2. Vállalkozás: Start-up képzés, hogyan válhat vállalkozóvá, vállalkozóbarát közeg megteremtése városi és országos szinten is, stabil munkahelyek, magasabb bérezés – a Szabolcs megyei régió fellendítése szükséges.
 3. Kommunikáció: segítőkész kommunikáció a városvezetés részéről, tudatos kommunikációs stratégia, a városfejlesztés a fiatalok bevonásával valósuljon meg.
 4. Szolgáltatások: A tömegközlekedés, kerékpár és gépjárműhasználat összehangolása (parkolás, kerékpár utak), orvosi ellátás munka utáni biztosítása, smart központok – wifi park, virtuális játék.
 5. Oktatás: nemzetköziesedés, egyetemek közötti tapasztalatcsere.
 6. Helyi értékek kiemelt bemutatása